0700 40 800

Специализирани софтуерни решения

Винаги работим в тясно сътрудничество с нашите клиенти, за да модифицираме съществуващите им системи или за да създадем нови

Екип от софтуерни специалисти отговаря за изграждане, тестване, обучение, внедряване и поддръжка на бизнес софтуерни системи

С нарастването на една компания се променят и нейните изисквания към софтуера за обслужване на дейността ѝ. Ние можем да помогнем на управителя, да изготви пълно техническо задание за изработка на софтуер, на основата на бизнес логиката на фирмата, бъдещото ѝ развитие и разполагаемия бюджет.
Нашата позиция на медиатор между бизнес мисленето и техническото изпълнение ускорява значително изпълнението на проекта и гарантира, че клиента ще получи това, което желае.
Освен като консултант при изготвянето на задание, БГСервиз ООД може да бъде и изпълнител на проекти за изработка на софтуер по поръчка. Разполагаме с добре подготвен екип от програмисти, които работят под Windows и Linux платформа. В портфолиото ни има успешни проекти от почти всички сфери на бизнеса.

РЕШЕНИЯ ЗА ВАШИЯ бизнес

Преглед на съществуващото състояние и представяне на идеи за подобрение. Ние разбираме нуждите на всеки един клиент и предлагаме удобен софтуер за компании със специфична организация и бизнес, за да не се налага бизнесът да се нагажда спрямо изискванията на стандартния софтуер. С развитието на технологиите Ви предоставяме възможност за осигуряване на необходимата преднина пред конкуренцията с подходящ софтуер, който да е в унисон с промените. 

Консултации и контрол по изпълнението на софтуерни проекти на други изпълнители. Внедряването на една софтуер система е важен процес, който често се пренебрегва като фаза при инсталирането на нова система. Пропускането или неправилното й провеждане води до много голям стрес в работния процес и може да доведе до прекъсване и големи загуби. БГСервиз ООД може да предложи своя опит и да спести време, пари и нерви при финализирането на проекта.

Разработка на софтуерното решение. Проследяването на търговския процес в компанията може да бъде осъществено и чрез софтуерната платформа на БГСервиз ООД – nZoom. Решението позволява да се интегрира CRM функционалността с управление на документооборота и по този начин да се постигне по-добър резултат от цялостното внедряване на продукта в компанията.
nZoom има изключително високо равнище на персонализация, като системата ще се настрои изцяло спрямо Вашите изисквания. Не на последно място, софтуерът е разработван изцяло в България и е съобразен със спецификите на българския пазар. 

Инсталиране, внедряване и поддръжка на готови софтуерни системи. БГСервиз ООД може да се ангажира с избора на конкретен продукт, неговото конфигуриране, персонализиране и внедряване. Водещи при избора на платформа ще бъдат спецификите на Вашата организация и бюджета, който е отделен за пускането на информационната система в действие.

ДРУГИ РЕШЕНИЯ ЗА ВАШИЯ БИЗНЕС