0700 40 800

nZoom

Решение за документооборот и CRM

ПРЕДСТАВЯНЕ

nZoom e уеб-базирана платформа, която е създадена за да Ви подпомогне при по-ефективното управление на процесите и информацията във Вашата компания. Нейната цел е да систематизира и централизира бизнес информацията и да Ви позволи по-бързо и ефективно тя да се споделя между различни отдели, офиси или компании. Не на последно място, събраните данни могат да бъдат анализирани с цел да се идентифицират проблеми или да се оптимизират процесите.

Ключовото предимство на nZoom пред подобни решения в неговия клас е възможността продукта да бъде настроен изцяло спрямо Вашите нужди - от изгледа на менюто до наименованието на документите и техните параметри. Системата ще бъде персонализирана да проследява Вашите бизнес процеси – на практика ще получите бутиково решение изцяло съобразено със спецификите на Вашия бизнес. От друга страна, технологичната основа на Вашето решение ще е еднаква с тази на останалите ни клиенти и по този начин Вие получавате един непрекъснато развиващ се продукт и активна разработката на нова функционалност за Вашата система.

Логиката, заложена в nZoom отговаря напълно на изискванията на системите за управление на качеството и значително улеснява сертифицираните компании в поддържането на въведените стандарти. Системата автоматично уведомява за предстоящи събития или изпълнява конкретни действия при достигане на заложените параметри, с което спестява усилия и елиминира нуждата от постоянни проверки на служители в етапите на процеса. Към момента nZoom е внедрена успешно при различни бизнес клиенти - търговски дружества, производствени компании, фирми в сферата на услугите, застрахователи и др.

ВЪЗМОЖНОСТИ 

nZoom проследява отношенията Ви с контрагенти - съхранява интересната за Вас информация в електронни досиета. Осигурява пълна проследимост на събитията.

nZoom улеснява координацията между различни служители, отдели, офиси в една организация. Всеки има достъп до нужната информация в реално време. Платформата притежава инструменти за отчитане на времето на служителите (когато това се налага) и дава обща справка за извършената работа.

С nZoom Вие организирате цялата си информация по проекти - документи, задачи, събития. Лесно се проследяват сроковете и етапите на изпълнение.

Финансовият модул Ви дава мениджърска гледна точка за движението и структурата на паричните потоци. nZoom анализира информацията, която предварително дефинирате чрез автоматични справки. Софтуерът разполага със система от филтри за търсене по различни критерии.ДРУГИ РЕШЕНИЯ ЗА ВАШИЯ БИЗНЕС