0700 40 800

ИТ Услуги

Системи за поддръжка и процеси

Безплатна консултация - свържете се с нас сега!

Целта на БГСервиз ООД е да предостави на своите клиенти пълния набор от ИТ услуги. Опитът, натрупан по време на изпълнение на проекти, комбинирани с инвестиция в сертифициране на служителите, вътрешни обучения и семинари, ни позволява да предложим решения, базирани на най - модерните технологии и екип, подготвен да се справи и с най - отговорните предизвикателства.

Нашата мисия е да подпомогнем бизнеса в ефективното използване на Информационните технологии, като по този начин компаниите увеличават своята производителност и подобряват финасовите си показатели. За целта фирмата предлага своята компетенция от етапа на одит на съществуващата структура, през внедряване или разработка на решения, до поддръжката и обучението на персонала.

УСЛУГИ


Управление на проекти

БГСервиз ООД е извършила успешни внедрявания на различни софтуерни решения - от складови и счетоводни продукти до CRM и GroupWare продукти. Нашата основна цел е да настроим софтуера към бизнес модела на клиента и да го впишем в IT средата на компанията чрез изграждането на връзки към вече използвани продукти.

По време на проекта, ние отговаряме за инсталацията, обучението на клиента и разработване на процедури при използването на новозакупения софтуер. Като лице за контакт, както на крайния клиент, така и на софтуерния разработчик ние спомагаме за значителното намаляване на времето за системна интеграция и увеличаване на удовлетвореността на клиента, защитавайки неговите интереси.

Одит на ИТ сигурността

Развитието на средствата за обмяна и достъп до информация води след себе си до увеличаване на производителността, но и до значително по-големи рискове от компрометиране на сигурността на системата. Според едно изследване на IDG сигурността на данните е най-големият проблем, с който се сблъскват компаниите в момента.

Постоянно увеличаващите се като размер данни на компютрите на потребители трябва да се архивират чрез бърза и надеждна система. Софтуер като торенти, чат клиенти, троянски коне, пробиви в сигурността на системен софтуер могат да доведат до изтичане на конфиденциална информация.

Допълнителните рискове от природни бедствия, токови удари и други извънредни събития правят наличието на Disaster Recovery и Business Continuity планове задължителни за всяка една компания.

Системна интеграция

При проектирането и доставката на хардуерни системи фирма БГСервиз ООД разчита на отличните си контакти с представителите на всички големи ИТ фирми на българския пазар.

Бидейки независим доставчик, ние подбираме оптималното за клиента решение, вместо да предлагаме продуктите на дадена фирма. Опитът ни като консултант и интегратор на ИТ инфраструктура за хотелски комплекси и бизнес сгради ни дава възможност да разглеждаме всеки един проект от различни гледни точки, като идентифицираме ключовите места и гарантираме устойчивата работа на всички подсистеми.

За изпълнение на специфични задачи БГСервиз ООД наема като подизпълнители специалисти в дадената област, като поема пълната отговорност за качественото и навременно изпълнение на проекта. Може да разчитате на нас и за пълната поддръжка на цялото решение или части от него.

Аутсорсинг

Възлагането на част от отговорностите по поддръжката на техниката или разработката на софтуер на външен изпълнител, е основен инструмент за оптимизация на разходите за информационно обслужване.

Без да замества изцяло програмистите на фирмата или нейния IT отдел, БГСервиз ООД може да поеме отделни
техни задължения, като работи в пълно съответствие с изискванията и вътрешните правила на възложителя. Поради големия брой специалисти с различни профили, които работят при нас, времето за реакция и изпълнение, често пъти е дори по-добро от това, което може да бъде постигнато от работещите в IT отдела на компанията.

Предлагаме и опция за изнесено работно място, като осигуряваме подходящ специалист на Ваше разположение всеки ден на посочено от Вас място.

Софтуерни услуги

С нарастването на една компания се променят и нейните изисквания към софтуера за обслужване на дейността й. Ние можем да помогнем на управителя да изготви пълно техническо задание за изработка на софтуер, на основата на бизнес логиката на фирмата, бъдещото й развитие и разполагаемия бюджет.

Нашата позиция на медиатор между бизнес мисленето и техническото изпълнение ускорява значително изпълнението на проекта и гарантира, че клиента ще получи това, което желае. 

Освен като консултант при изготвянето на задание, БГСервиз ООД може да бъде и изпълнител на проекти за изработка на софтуер по поръчка.

ИТ Консултации

Липсата на експертно мнение при внедряването на информационни технологии води до дефекти, които изискват за отстраняването си разходи, надвишаващи многократно хонорарите на консултанта.

Ние можем да анализираме и оптимизираме бизнес нуждите и да изберем подходящата технология, въз основа на отпуснатия бюджет без да губим от поглед краткосрочните и дългосрочните цели на клиента. Използвайки най-доброто от света на комерсиалния и open-source софтуер ние постигаме оптимална възвращаемост на направените от компанията инвестиции, без да се влиза в конфликт с нейните ИТ политика и процедури.

ДРУГИ РЕШЕНИЯ ЗА ВАШИЯ БИЗНЕС