0700 40 800

Вашият бизнес
може да стане по-интелигентен

Облачни услуги, достъп до информацията по всяко време, оптимизиране на ИТ разходите

Разчитайте
на нашия екип в случай на проблем

Сребърен Microsoft партньор, система за управление на качеството ISO 9001, 15 години ИТ опит

Всички Ваши ИТ нужди
на едно място

Поддръжка на място и дистанционно, доставка на техника и консумативи, консултации и внедряване на софтуерни решения

Решава ВашИТе проблеми

nZoom

Решение за документооборот и CRM

научи повече

решение за вашия бизнес

Специализирани софтуерни решения

Винаги работим в тясно сътрудничество с нашите клиенти, за да модифицираме съществуващите им системи или за да създадем нови

научи повече

други услуги, които предламе

Компютърна поддръжка - стандартни планове

Осигуряваме пълната гама от ИТ услуги за бизнеса, с гарантирано време за реакция и висок стандарт за качество. Плановете ни са съобразени с желанията и спецификите на нашите клиенти. 

научи повече