Услуги >> Одит на ИТ сигурността

 
Развитието на средствата за обмяна и достъп до информация води след себе си до увеличаване на производителността, но и до значително по-големи рискове от компрометиране на сигурността на системата. Според едно изследване на IDG сигурността на данните е най-големият проблем, с който се сблъскват компаниите в момента.
 
Постоянно увеличаващите се като размер данни на компютрите на потребители трябва да се архивират чрез бърза и надеждна система. Софтуер като торенти, чат клиенти, троянски коне, пробиви в сигурността на системен софтуер могат да доведат до изтичане на конфиденциална информация.
 
Допълнителните рискове от природни бедствия, токови удари и други извънредни събития правят наличието на Disaster Recovery и Business Continuity планове задължителни за всяка една компания.
 


 
     
  БГСервиз ООД е придобила значителен опит в разработването на процедури за сигурност и архивиране, които съответстват на стандартите за ИТ сигурност на нашите международни клиенти. Ние можем да извършим цялостен одит на сигурността и въз основа на изготвен доклад да подготвим план за отстраняването на проблемните области, като се съобразим с бюджета отделен за системна сигурност.