Услуги >> Управление на проекти

     
 
БГСервиз ООД е извършила успешни внедрявания на различни софтуерни решения - от складови и счетоводни продукти до CRM и GroupWare продукти. Нашата основна цел е да настроим софтуера към бизнес модела на клиента и да го впишем в IT средата на компанията чрез изграждането на връзки към вече използвани продукти.
 
По време на проекта, ние отговаряме за инсталацията, обучението на клиента и разработване на процедури при използването на новозакупения софтуер. Като лице за контакт, както на крайния клиент, така и на софтуерния разработчик ние спомагаме за значителното намаляване на времето за системна интеграция и увеличаване на удовлетвореността на клиента, защитавайки неговите интереси.
 
За да протече успешно един IT проект, нашите специалисти могат да Ви помогнат заедно да подготвим четирите основни фази, в които ще протече нашата съвместна работа:
 
 
БГСервиз ООД координира изграждането на слаботоковите системи в хотели и бизнес сгради - видео наблюдение, пожароизвестяване, жична и безжична локална мрежа, телефонна мрежа, кабелна телевизия, SOS система и т.н.
 
Ние консултираме инвеститора и при избора на Хотелска Информационна Система/Система за управление на сградата, Интернет и VOIP услуги.
 
Сред по-известните завършени проекти за за хотелите "Експо", "Европа" и "Холидей Ин".
 
     
 
Иницииране
Дефинира се бизнес задание. Сформират се екипи от двете страни и се определят етапите и срокове, в които трябва да бъдат постигнати целите.
   
Планиране
Въз основа на желаните крайни резултати се проучват възможните варианти за извършване на проекта. В този етап се извършва финансовото планиране, уточняват се необходимите ресурси.
   
Изпълнение
Уточненият план се въвежда в действие като се следят крайните резултати и времевите рамки на проекта, чрез текущи срещи и уточняване на подробности по конкретния проект.
   
Завършване
След приключване работа по проекта, започва процесът на тестване и "доизглаждане" на детайлите. Изградената система се съпоставя с първоначалните цели, довършва се документацията на проекта и се дефинира работата и отговорностите по поддръжката на работещото решение.