Безплатна консултация - свържете се с нас сега!  
   
Целта на БГСервиз ООД е да предостави на своите клиенти пълния набор от ИТ услуги. Опитът, натрупан по време на изпълнение на проекти, комбинирани с инвестиция в сертифициране на служителите, вътрешни обучения и семинари, ни позволява да предложим решения, базирани на най - модерните технологии и екип, подготвен да се справи и с най - отговорните предизвикателства.  
   
Нашата мисия е да подпомогнем бизнеса в ефективното използване на Информационните технологии, като по този начин компаниите увеличават своята производителност и подобряват финасовите си показатели. За целта фирмата предлага своята компетенция от етапа на одит на съществуващата структура, през внедряване или разработка на решения, до поддръжката и обучението на персонала.
 
   
0889.IT.HELP (0889.48.4357)