SGS

Microsoft Gold Certified Partner

Cisco Partner

  Информационната система nZoom е създадена, за да помага на бизнеса Ви...  

Абонаментна  компютърна поддръжка за бизнес потребители. Научете как да решите компютърните проблеми - безплатна консултация!

04.08.2017

Обява за откриване на процедура за определяне на изпълнител

Във връзка с изпълнение на договор за безвъзмездна финансова помощ Договор № BG16RFOP002-2.002-0363-C01 по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014 – 2020г. БГСервиз ООД обявява открита процедура за избор на изпълнител.

 Още

23.03.2017

БГСервиз ООД подписа договор с ИАНМСП

На 13.03.2017 г. бе подписан договор между БГСервиз ООД и Министерство на икономиката, в чиято структура е Главна Дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в максимален размер до 268 660 лв. (70 % от общо допустимите разходи). Стойността на целия проект възлиза на 383 800 лв. Името на проекта е „Инвестиции за подобряване на управленските процеси в БГСервиз ООД ”. Цел на проектното предложение е да се развие управленския капацитет на БГСервиз ООД чрез: - цялостно регламентиране и подобряване на управлението на работните процеси и постигане на ефективна организация на цялостната дейност; - подобряване на управлението на въздействието върху околната среда в следствие работните процеси; - насърчаването използването на ИКТ базирани софтуерни решения като фактор за устойчиво фирмено развитие на националния и международния пазар. Продължителността на проекта е 12 (дванадесет) месеца.

 Още

13.06.2014

Мерск успешно ъпгрейдват Windows XP

Българския офис на световната компания за контейнерни превози „МЕРСК“ е първия, измежду всички в света, които преминаха от Windows XP на Windows 7 в рамките на мащабен проект, който обхвана около 89 000 потребителя в 135 страни.

 Още