SGS

Microsoft Gold Certified Partner

Cisco Partner

  Информационната система nZoom е създадена, за да помага на бизнеса Ви...  

Абонаментна  компютърна поддръжка за бизнес потребители. Научете как да решите компютърните проблеми - безплатна консултация!

26.10.2012

Информация за сключен договор

В качеството си на бенефициент по Договор за безвъзмездна финансова помощ № 3ТММ-02-87/20.10.2011 беше проведена процедура за определяне на изпълнител – Открит избор с обект: „Закупуване и въвеждане в експлоатация на техника, софтуерни лицензи, център за клиентски услуги и лиценз за производство на софтуер”. С Решение/Заповед № 258 от 15.08.2012г. е определен за изпълнител следния кандидат: Сирма Солюшънс АД – гр, София, бул. „Цариградско шосе“ 135, ет. 3.

 Още

24.07.2012

Обява за откриване на процедура за определяне на изпълнител

БГСервиз ООД в качеството си на бенефициент по Договор за безвъзмездна финансова помощ № 3ТММ-02-87/20.10.2011 г. обявява процедура за определяне на изпълнител - Открит избор с обект: "Закупуване и въвеждане в експлоатация на техника, софтуерни лицензи, център за клиентски лицензи и лиценз за производство на софтуер".

 Още

30.11.2011

БГСервиз ООД подписа договор с ИАНМСП

На 20.10.2011 г. бе подписан договор между БГСервиз ООД и Изпълнителна Агенция за насърчаване на малки и средни предприятия за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в размер на 325 246.10 лв. (69.5% от общо допустимите разходи). Стойността на целия проект възлиза на 561 576.00 лв., като допустимите са на стойност 467 980.00 лв.  Името на проекта е „Излизане на външен пазар на БГСервиз и постигане на устойчив бизнес модел на развитие на компанията”.

 Още