SGS

Microsoft Gold Certified Partner

Cisco Partner

  Информационната система nZoom е създадена, за да помага на бизнеса Ви...  

Абонаментна  компютърна поддръжка за бизнес потребители. Научете как да решите компютърните проблеми - безплатна консултация!

23.03.2017

БГСервиз ООД подписа договор с ИАНМСП

На 13.03.2017 г. бе подписан договор между БГСервиз ООД и Министерство на икономиката, в чиято структура е Главна Дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в максимален размер до 268 660 лв. (70 % от общо допустимите разходи). Стойността на целия проект възлиза на 383 800 лв. Името на проекта е „Инвестиции за подобряване на управленските процеси в БГСервиз ООД ”. Цел на проектното предложение е да се развие управленския капацитет на БГСервиз ООД чрез: - цялостно регламентиране и подобряване на управлението на работните процеси и постигане на ефективна организация на цялостната дейност; - подобряване на управлението на въздействието върху околната среда в следствие работните процеси; - насърчаването използването на ИКТ базирани софтуерни решения като фактор за устойчиво фирмено развитие на националния и международния пазар. Продължителността на проекта е 12 (дванадесет) месеца.

 Още

13.06.2014

Мерск успешно ъпгрейдват Windows XP

Българския офис на световната компания за контейнерни превози „МЕРСК“ е първия, измежду всички в света, които преминаха от Windows XP на Windows 7 в рамките на мащабен проект, който обхвана около 89 000 потребителя в 135 страни.

 Още

26.10.2012

Информация за сключен договор

В качеството си на бенефициент по Договор за безвъзмездна финансова помощ № 3ТММ-02-87/20.10.2011 беше проведена процедура за определяне на изпълнител – Открит избор с обект: „Закупуване и въвеждане в експлоатация на техника, софтуерни лицензи, център за клиентски услуги и лиценз за производство на софтуер”. С Решение/Заповед № 258 от 15.08.2012г. е определен за изпълнител следния кандидат: Сирма Солюшънс АД – гр, София, бул. „Цариградско шосе“ 135, ет. 3.

 Още